تماس با کهن 03536212485
یزد، ایران نقشه
<span>تماس با</span> کهن کاشانه

تماس با کهن کاشانه

تماس با کهن کاشانه

at the corner of coin museum, the alley number of 40, emam street, historical texture
Yazd, Iran
+98 353 621 2485
+98 353 621 2485

آدرس ما

یزد – خیابان امام – بافت تاریخی – کوچه ی چهلم، جنب موزه ی سکه و مردم شناسی، هتل سنتی کهن کاشانه یزد
تلفن: 03536211297
فکس: 03536210393

برای تماس از فرم زیر استفاده نمایید