تماس با کهن 03536212485
یزد، ایران نقشه
Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

Kohan

هتل کهن کاشانه

كوله بار سفر خود را در هتل ما به زمين بگذاريد، كليد اتاقتان را تحويل بگيريد و از كنار سماور تالار يك قورى چاى خوش آمدگويى از خود پذيرايى كنيد
لذت نوشيدن يك فنجان چاى در عمارتى به جا مانده از تاريخ كهن ايران در آرامشى وصف ناپذير و زندگى نياكان و پيشينيان را تجربه كنيد

یک تجربه جدید

شايد شما تاكنون هتل هاى مجللى را تجربه كرده ايد
بياييد نحوه زندگى يزد باستان را ببينيد
در هتل سنتى كهن كاشانه فرصتى داريد تا بخاطر بياوريد محيط زندگى ايران باستان را
(يك تجربه در زندگى)